Τώρα διαθέσιμο:

Η περιοχή papimi Experts

 

  • Δίκτυο με ειδικούς της papimi παγκοσμίως
  • Εκτεταμένη βάση δεδομένων γνώσεων
  • Ατομικά έγγραφα μάρκετινγκ για την πρακτική σας

Τώρα διαθέσιμο:

Η περιοχή papimi Experts

 

  • Δίκτυο με ειδικούς της papimi παγκοσμίως
  • Εκτεταμένη βάση δεδομένων γνώσεων
  • Ατομικά έγγραφα μάρκετινγκ για την πρακτική σας

The device as well as the production are certified according to the EC guidelines 93/42/EEC Annex II as well as EN ISO 13485.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ISO / EC

Η papimi είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη ιατρική συσκευή κατηγορίας IIa.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑE

Το αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1996 (US 5,556,418). Το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (EP 0648.140.B1) χορηγήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2001 και το δεύτερο (EP 04.743.704.1) τον Αύγουστο του 2003.

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ

Το κορυφαίο σέρβις μας διασφαλίζει ότι η συσκευή σας λειτουργεί πάντα άψογα. Το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει επίσης για τις πολλές επιλογές εγγύησης που προσφέρουμε.

PREMIUM ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ISO / EC

Η συσκευή καθώς και η παραγωγή είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 93/42/ΕΟΚ Παράρτημα II της ΕΚ καθώς και με το πρότυπο EN ISO 13485.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η papimi είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη ιατρική συσκευή κατηγορίας IIa.

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ

Το αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1996 (US 5,556,418). Το πρώτο ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (EP 0648.140.B1) χορηγήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2001 και το δεύτερο (EP 04.743.704.1) τον Αύγουστο του 2003..

PREMIUM ΥΠΗΡΕΣΊΑ

Η κορυφαία υπηρεσία μας διασφαλίζει ότι η συσκευή σας λειτουργεί πάντα άψογα. Το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει επίσης για τις πολλές επιλογές εγγύησης που προσφέρουμε.

Με το papimi DELTA, η θεραπεία με επαγωγή ιόντων (IIT) έφτασε στον 21ο αιώνα. Αυτή η φυσική κυτταροθεραπεία θέτει νέα πρότυπα στην ιατρική. Μάθετε περισσότερα για το πρωτότυπο του καθηγητή DDr.

Με το Papimi Delta, η θεραπεία με επαγωγή ιόντων (IIT) έφτασε στον 21ο αιώνα. Αυτή η φυσική κυτταροθεραπεία θέτει νέα πρότυπα στην ιατρική. Μάθετε περισσότερα για το πρωτότυπο του καθηγητή DDr.

Εμπειρογνώμονες για το papimi

News