Ανθρώπινη

Σειρά βίντεο – ανθρώπινη ιατρική & papimi

Σε αυτή τη σειρά βίντεο, ειδικοί και χρήστες αναφέρουν επιτυχίες στη θεραπεία με τη χρήση της συσκευής papimi.