Περάσαμε υπέροχα στο συνέδριο MedFuture στην πόλη καταγωγής της Papimi!