papimi in Lithuania

papimi in Lithuania

We are very pleased to announce that papimi has welcomed a new representative for Lithuania: Romas Žilinskas of UAB “Vibramedica” is now available for your inquiries regarding the device, purchase and technical support.
UAB “Vibramedica”
r.zilinskas@papimi-therapy.eu
+37061686286
Romas Žilinskas, Dr. Miglė Lenkšaitė and our new technical support Vytautas Čimelius, have travelled to Vienna to receive their training at papimi headquarters. We look forward to a strong partnership. Welcome to the team!
___________________________________________

“Mums labai malonu pranešti, kad “papimi” pasveikino naują atstovą Lietuvai: UAB “Vibramedica”
Romas Žilinskas dabar gali atsakyti į Jūsų klausimus dėl paties prietaiso, jo pirkimo ir techninės pagalbos.
UAB “Vibramedica”
r.zilinskas@papimi-therapy.eu
+37061686286
Romas Žilinskas, Dr. Miglė Lenkšaitė ir mūsų naujas technikos specialistas Vytautas Čimelius, lankėsi Vienoje kur buvo apmokyti “papimi” būstinėje ir įgijo sertifikatus. Mes tikimės tvirtos partnerystės. Sveiki atvykę į komandą!

Romas Zilinskas represents papimi papimi in Lithuania papimi Lithuania