Οστά & μυοσκελετικό σύστημα

Αποτελεσματική για τα οστά.

Εν τω μεταξύ, η χρήση της Θεραπείας επαγωγής ιόντων με το papimi έχει υιοθετηθεί από πολυάριθμες κλινικές και κέτρα Φυσικής ιατρικής. Αυτές οι κλινικές αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις συσκευές μας τόσο αυτοτελώς όσο και συμπληρωματικά με τις κλασικές και ολολιστικές θεραπευτικές αντιλήψεις σε τομείς όπως:

Εκφυλιστικές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και της σπονδυλικής στήλης

Βελτίωση των εκφυλιστικών παθήσεων των αρθρώσεων

Θεραπείες πόνου

Επούλωση καταγμάτων

Περιπτώσεις αντίστασης στη θεραπεία

Επούλωση πληγών

Θεραπεία μυών και τενόντων

Η αποτελεσματικότητα και η θετική επίδραση των ιδιαίτερα ισχυρών, παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα κατάγματα των οστών και στο οίδημα του μυελού των οστών έχει επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες. Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν πολυάριθμες θετικές επιδράσεις, όπως η ανακούφιση από τον πόνο και η επούλωση των πληγών, η ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων και η αύξηση της συγκέντρωσης ασβεστίου.

Οι ακόλουθες εικόνες απεικονίζουν ένα οίδημα μυελού των οστών στην άρθρωση του γόνατος πριν και μετά τη θεραπεία με το papimi. Η θεραπεία ήταν επιτυχής μετά από μόλις 10 συνεδρίες.

πριν

μετά

© Dr med Wolfgang Hagel

Γνώμες ειδικών